logo

Kancelaria radcy prawnego
Ewa Pychowska

Wartości, którymi się kierujemy to zaufanie, profesjonalizm i odpowiedzialność za powierzone nam sprawy

Kancelaria

Wartości, którymi się kierujemy to zaufanie, profesjonalizm i odpowiedzialność za powierzone nam sprawy. Celem kancelarii jest świadczenie usług prawnych oraz doradztwa na jak najwyższym poziomie, dlatego stawiamy na rzetelne i kompleksowe przygotowanie oraz wysoką kulturę współpracy z naszymi klientami. Wierzymy, że wzajemne zaufanie i komunikacja stanowią podstawę owocnej współpracy.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla klientów przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i medycznego w szczególności o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, umów handlowych, jak również mediacji prowadzonych w ramach swojej działalności. Jesteśmy kreatywni i innowacyjnie podchodzimy do problemów prawnych. Prowadzimy doradztwo prawne w bieżącej działalności naszych Klientów, a zakres świadczonych usług każdorazowo dostosowujemy do ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy elastyczne sposoby komunikacji. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, mediatorami oraz ekspertami z innych dziedzin. Proponujemy dogodne dla klienta formy współpracy (konsultacje, pakiety usług związane z obsługą okazjonalną lub stałą), jak również zasady rozliczeń.

Oferta

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych indeksowany/denominowany do franka szwajcarskiego, prawa gospodarczego, administracyjnego oraz prawa medycznego.

Spory sądowe. Doradztwo prawne przy tworzeniu, rozwiązywaniu i przekształcaniu spółek handlowych. Obsługa prawna spółek w zakresie prawa handlowego. Sporządzanie i opiniowanie umów.

Zakładanie i likwidacja. Statuty i regulaminy. Bieżąca obsługa prawna.
Świadczona jest także pomoc prawna na rzecz fundacji i stowarzyszeń NGO, oraz pomoc przy składaniu i rozliczaniu wniosków o pozyskiwanie grantów i innych funduszy na działalność NGO.

Szkody osobowe, szkody komunikacyjne, błędy medyczne. Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Negocjacje z dłużnikami, spory sądowe, postępowania egzekucyjne. Dochodzenie należności od członków zarządów spółek z o.o.

Mediacje zarówno prywatne, czyli inicjowane przez strony konfliktu, oparte o prywatne zlecenie, jak również sądowe, czyli uruchamiane z inicjatywy sądu w trakcie toczącego się postępowania na podstawie postanowienia sądowego. Mediacje w sprawach zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, medycznego oraz administracyjnego.

Ewa Pychowska

Radca prawny, mediator sądowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych: Prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji UJ, Zarządzanie zasobami ludzkimi w Instytucie Zarządzania UJ oraz studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Jest mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie, certyfikowanym mediatorem przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz mediatorem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.